Wanchai Church of Christ

1/F, 221 Jaffe Road Wanchai, Hong Kong China
852-2511-4575